ECOPerfect

Nederlands – Dutch

Met EcoPerfect gaan we de volgende zaken onderzoeken en in kaart brengen:

 • Alternatieve energie
 • Nieuwe manieren van transport en mobiliteit
 • Lokaal behandelen van water
 • Lokale voedselproductie
 • Hergebruik van afval
 • Alternatief materiaalgebruik
 • Alternatieve productie
 • Slim wonen
 • Slim werken
 • Verbeteren klimaat

English – Engels

With EcoPerfect we are going to research and log/map the following subjects:

 • Alternative forms of energy
 • New ways of transportation and mobility
 • Local treatment of water
 • Local production of food
 • Re-use of waste
 • Alternative materials
 • Alternative production methods
 • Smart living
 • Smart working
 • Improving climate